Step by Step
În România programul Step by Step a debutat în 1994, sub numele de Head Start, la inițiativa Fundației Soros pentru o Societate Deschisă. În 1995 programul a luat numele de Step by Step (”Pas cu Pas” – în limba engleză), nume de licență pentru toate țările din Europa de est în care se aplică.

CE ESTE STEP BY STEP?

  • Este o alternativă de educație a copiilor și are drept fundament credința fermă în principiul democrației.
  • Îi încurajează pe copii să devină cetațeni activi și să aprecieze valorile inerente ale unui stil de viață democratic.
  • Promovează neîncetat sisteme de valori ca: respectul reciproc, responsabilitatea dintre adulți și copii, onestitatea, grija și seriozitatea.
  • Are ca responsabilitate de primă importanță necesitatea creării unui model educațional care să-l facă pe fiecare elev conștient de interdependența tuturor lucrurilor în viață.


ÎNTREBĂRI FRECVENTE ALE PĂRINȚILOR

Un copil dintr-o clasă Step by Step învață altceva decât într-una obișnuită?

Programa școlară pentru ciclul primar (clasele I – IV) este aceeași cu cea din învățământul tradițional. Aceasta înseamnă că deprinderile și cunoștințele programate a fi asimilate pe parcursul celor 4 ani sunt aceleași ca și pentru învățămăntul tradițional.
Diferența constă în metoda de formare a acestora.

Un copil care a fost în Step by Step se poate adapta într-o clasă obișnuită?

Experiența a arătat că un copil care a fost la Step by Step se poate adapta într-o clasă obișnuită. Capacitatea de adaptare dobândită în cadrul unei clase Step by Step îl va ajuta pe copil să depășească și rigorile învățămăntului tradițional. Cât privește asimilările de cunoștințe teoretice, ele sunt similare cu cele din școala tradițională.

Se poate continua metoda în gimnaziu?
Mulți părinți care au avut copiii în clase de Step by Step și-au exprimat dorința de-a continua acest sistem în ciclul gimnazial. Individualizarea și lucrul în colaborare ramân ca principii de lucru. În locul Centrelor de activitate intervin Proiectele tematice, integrate, pluridisciplinare, iar în locul prezentărilor de sarcini – prezentările de proiecte și dezbaterile. Studiul individual se va pronunța și se vor introduce situații de competiție între grupuri sau individual, fără a neglija cultivarea spiritului de colaborare, esențial în sistem. Colaborarea profesorilor de specialități în spiritul și atmosfera de învățare. Participarea părinților rămâne ca principiu, dar sarcinile familiei în educație se schimbă în conformitate cu vârsta copiilor și cu necesitățile specifice ale dezvoltării la acestă vârstă.

De ce nu este încurajată concurența în Step by Step?
Până la 12 – 14 ani funcțiile de cunoaștere și procesele emoționale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate, mature. Individualizarea prin motivare pozitivă și învățarea colaborării în lucru pe centrele de activitate ajută la formarea și maturizarea acestor funcții. La această vârstă copilul nu e încă apt să înțeleagă și să suporte competiția fără urmări negative. Concurența apare și în comparațiile produse de evaluare în clasa Step by Step, dar numai în măsura în care copilul o poate accepta sau ”digera” el însuși. De aceea Step by Step nu creează explicit situații de competiție.

Cum arată o clasă Step by Step?
- În loc de bănci sunt mese mobile cu scăunele de jur împrejur;
- Clasele sunt mochetate pentru ca anumite activități să se desfășoare cu copiii așezați pe podea;
- Mesele sunt delimitate între ele de rafturi cu materiale didactice specifice unei activități, constituind astfel Centrele de activitate;
- Pe pereți se văd diferite materiale care personalizează copiii și care planifică – în conformitate cu alegerea fiecăruia, activitățile elevilor pe ziua sau săprămâna în curs, precum și responsabilitățile lor. Se mai pot vedea afișate regulile clasei, care sunt stabilite și discutate pentru a fi înțelese de comun acord. Se poate vedea calendarul personalizat al zilelor scurse și viitoare, cu evenimentele ce interesează (vreme, aniversări, serbări) consemnate în dreptul fiecărei zile. Vom mai întâlni materiale vizuale tematice, dar și producția copiilor din ultimele zile. Pot fi afișate și cele greșite ori neterminate fără a fi corectate.
- În mijlocul clasei, un spațiu cât mai larg posibil este dominat de un scaun cu inscripția ”Scaunul autorului”; este locul din care, fiecare copil își expune rezolvările, experiențele, ideile proprii, în fața celorlalți colegi, în diferite momente ale zilei de activitate. Această postură îl face pe copil responsabil în fața celorlalți copii, dar îi acordă fiecăruia, la momentul respectiv, atenția și respectul cuvenit.

Nu e prea lung programul pentru un copil atât de mic?

Din punct de vedere psiho-fiziologic variațiile tipurilor de activitate, îmbinarea cu jocul și educația fizică, precum și libertatea de-a lucra în ritm propriu nu suprasolicită, copii nu sunt obosiți sau plictisiți după 8 – 9 ore la școală. Ambianța și metoda îi motivează. Mulți dintre copiii transferă și în familie deprinderea de-a lucra individual și de-a comunica deschis rezultatele, ideile, întrebările și nedumeririle lor. Toate achizițiile sunt exersate sub diverse forme în centrele de activități, astfel încât nu există teme pentru acasă. Ceea ce este de achiziționat se desfășoară și se exersează în clasă. Rostul învățătorului este să-l ghideze și să-l ajute să găsească în jocul său, explicațiile și soluțiile adecvate. Este nevoie de 8 ore pentru ca un copil să treacă prin toate Centrele de activitate.
Există și activități educative complementare pentru timpul liber (sfârșit de săptămână, vacanțe) pe care părinții le pot susține.

Cum se face evaluarea copilului?

1.Fiecare copil își prezintă din scaunul autorului rezolvarea sarcinilor la fiecare centru de activitate, precum și orice rezultat al activității sale extrașcolare. Completările, întrebările, înțelesurile celorlalți și întrebările conducătoare ale învățătorului îl vor face să-și înțeleagă corectitudinea demersului, fără să fie notat, clasificat.
2. Lucrările cu rezolvările sarcinilor, ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. Există – fără a fi stigmatizată – posibilitatea de comparare cu ceilalți, de înțelegere și de corectare a demersurilor mentale neadecvate sau slab conturate. Mapa cu lucrări a fiecărui copil cuprinde lucrări datate și comentate și devine oglinda progresului acestuia față de el însuși. Se pot constata progresele și slăbiciunile sale.
3. Învățătorii au un caiet de evaluare, în care demersurile de progres pe fiecare proces de cunoaștere sunt înregistrate descriptiv, la căteva zile de observare a fiecărui copil.

Părinții au astfel posibilitatea de a își evalua copiii în mai multe moduri:
a) Participând la clasă și constatând eficiența în rezolvarea sarcinilor de un anumit tip:
b) Răsfoind mapa personală a copilului – unde găsește evoluția în timp a rezultatelor sarcinilor copilului;
c) Urmărind caietul de evaluare al învățătorului.

Ghidul pentru parinti versiunea integrala o puteti descarca de ~aici~Cum arată o zi în clasa Step by Step?

Copiii sunt întâmpinați de unul din învățători și își pregătesc ținuta confortabilă.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ care pornește cu prezentarea Agendei Zilei. Ea reprezintă planificarea activităților zilei respective. Au loc întrebări și precizări până când se constată că planul de activități a fost însușit și acceptat. Un alt moment este calendarul zilei. Precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale și personale, inclusiv aspectul vremii, comentarii și întrebări.
Urmează apoi MESAJUL ZILEI – un mesaj conceput de învățător pentru a introduce cunoștințele sau deprinderile noi achiziționate și de prelucrare pe Centrele de activități.
Un alt moment important este acela al NOUTĂȚILOR. Copiii se înscriu pentru a comunica celorlalți noutățile sau experiențele personale deosebite. Noutățile sunt comunicate celorlalți la „SCAUNUL AUTORULUI", unde copilul va fi valorizat, dar va avea și responsabilitatea comunicării, întrucât urmează întrebările și comentariile colegilor.
Se trece apoi la lucrul pe CENTRE DE ACTIVITATE. Fiecare centru are pregătit pe masă sarcinile specifice pentru scriere, citire, arte, construcții și matematică. După realizarea sarcinilor vine momentul evaluării – la care iau parte toți copiii. Fiecare grup, fiecare copil, prezintă în fața celorlalți rezolvarea sarcinilor respective. Lucrările realizate sunt expuse în clasă apoi trec în MAPA DE LUCRĂRI a fiecărui copil.
După câteva rotații și evaluări se ia masa de prânz, după care continuă lucrul pe centrele de activitate 
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.17 din GALAŢI este singura şcoala cu acest program de şcolarizare, avînd pentru moment în anul şcolar 2010-2011 6 clase de Step By Step si cu o estimare pentru anul şcolar 2011-2012 de încă 2 clase I Step By Step.
Avantaje:
  • Va oferă ocazia ca orice copil sa înveţe în stil european sub îndrumare unor cadre didactice perfectionate în acest domeniu.
  • Cel mai important de ştiut este ca : avem program de 8 ore (08.00-16.00) GRATUIT.
  • Masa de prînz este servită în stil Catering opţional.
  • Temele sunt efectuate gratuit în programul de după masa.

Trebuie menţionat :
- a nu se confunda cu forma de învăţare After School.
-  in România, învatamântul Waldorf si Step by Step este învatamânt de stat, organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în anul 1996.
- aceasta forma de invatamant este finantata de stat si nu de catre parinti.