Resurse Materiale


            Pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate, şcoala noastră pune la dispoziţia elevilor :


 • 18 săli de clasa ;
 • un laborator de biologie;  
 • un laborator de chimie-fizica;
 • un laborator informatica; 

 • un Atelier de creație;

 • un Cabinet de Engleză;
 • biblioteca cu sala de lectura si un numar impresionant de volume, enciclopedii; 

     
 • o sală de sport;     
 • cabinet medical
 • cabinet psiholog 
 • anexa şcolii cu sală de festivitati si muzeu folcloric.

   •  mijloace audio si video, tabla multimedia;
   •  materiale didactice bogate, actualizate.